LESSENTABEL OKAN

LEERVAKKEN

Beginnersgroep

Gevorderden

Godsdienst/ niet- confessionele zedenleer

2

2

Nederlands

24

22

Frans

-

2

Taal in de wiskunde

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

 TOTAAL AANTAL LESUREN

30

30