LESSENTABEL 2 HANDEL (A-stroom)

LEERVAKKEN

 2 HANDEL

Godsdienst/ niet- confessionele zedenleer

2

Aardrijkskunde

2

Dactylografie

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Handel

4

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

Plastische opvoeding

1

Techniek

2

Wiskunde

4

 TOTAAL AANTAL LESUREN

32