LESSENTABEL 2 HAARZORG VERZORGING-VOEDING (B-stroom)

LEERVAKKEN

Haarzorg verzorging- voeding

Godsdienst / niet- confessionele zedenleer

2

Aardrijkskunde

1

Frans

2

Geschiedenis

1

Haartooi

2

Lichamelijke opvoeding

3

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

Plastische opvoeding

1

Praktische oefeningen:

 

- Haartooi

7

- Voeding / huishoudkunde

4

- Verzorgingstechnieken / huishoudkunde

3

Voeding / huishoudkunde

1

Verzorgingstechnieken / huishoudkunde

1

Wiskunde

2

 TOTAAL AANTAL LESUREN

34