LESSENTABEL 1B (B-stroom)

LEERVAKKEN

 

Godsdienst / niet- confessionele zedenleer

2

Aardrijkskunde

1

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

Plastische opvoeding

2

Techniek

8

Wiskunde

5

Leefsleutels

1

 TOTAAL AANTAL LESUREN

32