LESSENTABEL 1A (A-stroom)

LEERVAKKEN

 

Godsdienst / niet- confessionele zedenleer

2

Aardrijkskunde

2

Engels

2

Frans

4

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

5

Nederlands taalsteun

2

Plastische opvoeding

1

Techniek

4

Wiskunde

5

 TOTAAL AANTAL LESUREN

32