SCHOOLVISIE

Verbondenheid en respect

Wij willen voor een vlotte overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs zorgen en alle leerlingen optimaal begeleiden om ze de beste doorstroomkansen naar de tweede graad te bieden. Gelet op het multicultureel karakter van de school hechten wij veel belang aan het verbeteren van de sociale vaardigheden van de leerlingen.

Het hele jaar door werkt men rond de thema’s verbondenheid en respect. Door samen te werken, te leren en te leven willen wij onze leerlingen stimuleren en motiveren om hun talenten op een creatieve, gezonde en sportieve manier te ontwikkelen.

In deze context nemen de leerlingen deel aan een ruime waaier van activiteiten:

Een krachtige en veilige leeromgeving

Elke leerling krijgt mogelijkheden om de eigen talenten te ontwikkelen.