INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2017-2018

1. Wanneer?

2. Benodigdheden

3. Toelatingsvoorwaarden

TOT DE A-KLAS:

• Leerlingen die houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs.

• Leerlingen die het zesde leerjaar van het basisonderwijs beŽindigd hebben, maar geen getuigschrift basisonderwijs behaalden

    - mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

    - mits akkoord van de ouders die vooraf het advies van het CLB hebben ontvangen.

TOT DE B-KLAS:

• Leerlingen die het zesde leerjaar van het basisonderwijs beŽindigd heb- ben, maar geen getuigschrift behaalden.

• Leerlingen die geen zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs heb- ben gevolgd, maar 12 jaar worden op uiterlijk 31 december volgend op aanvang van het schooljaar.

• Leerlingen die houder zijn van het getuigschrift basisonderwijs, mits akkoord van de ouders die vooraf het advies van het CLB hebben ontvangen.

• Leerlingen uit het BLO of het BUSO die geen getuigschrift basisonderwijs behaalden

    - mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

    - mits akkoord van de ouders die vooraf het advies van het CLB hebben ontvangen

TOT HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD (Handel):

• Leerlingen die met vrucht het eerste leerjaar A hebben beŽindigd.

• Leerlingen die het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beŽindigd, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

TOT HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR (BVL):

• Leerlingen die het eerste jaar A of het eerste jaar B hebben beŽindigd.

• Leerlingen die 14 jaar worden op uiterlijk 31 december volgend op aanvraag van het schooljaar, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

• Een medisch geschiktheidsattest voorleggen om voedingswaren te bereiden

TOT DE ONTHAALKLAS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS (OKAN):

• Maximaal ťťn jaar ononderbroken in BelgiŽ verblijven.

• Het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben.

• Maximaal negen maanden onderwijs gevolgd hebben in een school met het Nederlands als onderwijstaal

• De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen bij te wonen.

• Uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar minstens 12 jaar of hoogstens 17 jaar zijn.