BETAALBARE SCHOOL

De kostprijs voor werkschriften en materieel is afhankelijk van het leerjaar en de studierichting. De betaling van de schoolkosten wordt gespreid over de maanden september en oktober.

U ontvangt een betalingsplan bij de inschrijving. Dan moet u enkel € 25,00 betalen voor de maaltijdkaart (waarborg, gebruiksvergoeding en tegoed) Nieuwe leerlingen van het eerste jaar krijgen een aanvraagformulier om een studietoelage te bekomen.

Ouders, die moeite ondervinden bij het invullen van dit document, kunnen steeds een beroep doen op de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk, die voor sociale aangelegenheden haar medewerking verleent aan onze instelling.

De provincie Oost-Vlaanderen steunt ouders die het financieel moeilijk hebben: de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk maakt een verslag op van de sociale toestand van het gezin en dient bij de provincie een voorstel in tot financiŽle tussenkomt voor schoolkosten.