ATTESTEN

Op het einde van een schooljaar ontvangt elke leerling een

ORIENTERINGSATTEST:

GETUIGSCHRIFT: