NETHEIDSPACT - SCHONE SCHOOL

Het is aangenamer om in een nette en propere buurt naar school te gaan en te wonen. Door als school een netheidspact met IVAGO aan te gaan, geeft de school aan dat zij een nette (school)buurt belangrijk vindt voor haar leerlingen en de buurtbewoners.

Met een netheidspact gaat onze school gedurende een schooljaar het engagement aan met IVAGO om samen in te staan voor de netheid van de schoolbuurt en het Albertpark waar de leerlingen vaak vertoeven. IVAGO voorziet in materiŽle ondersteuning, je kan gebruikmaken van grijpers, handschoenen, veiligheidshesjes van de 'indevuilbak' campagne en een afvalcontainer. IVAGO komt gratis deze container met zwerfvuil ledigen.

Onze leerlingen doen ook dagelijks een opkuisactie op school. Elke klas ruimt gedurende 2 dagen per trimester de speelplaats op na de middagpauze.

Iedere school die een netheidspact afsluit met IVAGO krijgt het logo van 'schone school'.

Meer info: http://www.ivago.be/actueel/jeugd/secundair-onderwijs