DE LEEFREGELS

In de PM houden we ons aan volgende afspraken:  De leefregels worden voorgesteld door de leerlingen van 1Aa (tijdens het schooljaar 2002 - 2003). Klik op de foto om een vergroting te zien.

 

1.jpg (47873 bytes)

We komen TIJDIG op school aan. We zorgen ervoor dat we om 08.10 uur op school zijn, want de school begint om 08.15 uur. Bij het te laat komen melden wij ons eerst bij de opvoeder. Pas nadien worden wij tot de les toegelaten.

Wie drie maal te laat komt, krijgt één uur strafstudie op woensdagnamiddag.

kauwgom.jpg (65705 bytes)rij1.jpg (100004 bytes)rij2.jpg (96346 bytes)

1e belsignaal: we gaan naar onze klasrij, kauwgom in de vuilnisbak, gsm’s en elektronische toestellen schakelen wij uit.

2e belsignaal: we gaan IN STILTE met de leerkracht, rij per rij, rustig naar de klas.  

nietroken.jpg (68252 bytes) ROKEN doen we nooit op onze school of in de omgeving ervan.
schmink.jpg (51677 bytes)

Onze KLEDING is netjes en ons UITERLIJK is verzorgd en in overeenstemming met de algemeen aanvaardbare fatsoensnormen. Deze normen worden bepaald door de directie, eventueel in overleg. Zichtbare piercings, stretchen en tatoeages zijn niet toegelaten.Eventueel kan men naar huis gestuurd worden, als men die normen niet naleeft. We dragen geen petten of mutsen binnen het schoolgebouw.

taal.jpg (72333 bytes) We hebben RESPECT voor het personeel en onze medeleerlingen, ongeacht het geslacht of de cultuur. Wij aanvaarden geen discriminatie of racisme. We spreken iedereen BELEEFD aan.

We letten op onze TAAL en spreken altijd NEDERLANDS.

respect.jpg (65461 bytes) BELEDIGINGEN, GEWELD en PESTERIJEN in al hun vormen horen niet thuis op onze school. Ook cyberpesten staan wij niet toe. Ook op het internet (bijvoorbeeld sociale media) verwacht de school een gepaste en respectvolle houding.

Iedereen moet zich VEILIG kunnen voelen zowel op school als in de omgeving van de school.

walkman.jpg (69000 bytes)gsmaf.jpg (72289 bytes) Het gsm-gebruik is toelaten tijdens de pauzes. Wie de gsm tijdens de les of de leswisseling gebruikt, moet hem afgeven. Het toestel wordt tot het einde van de lesdag in bewaring gehouden.

Het is verboden om zonder toestemming van de directeur foto’s, film- of geluidsopnames te maken op school. Het zonder toestemming van de directie publiceren van dergelijke opnames op internet of het opslaan ervan op mediadragers is niet toegelaten.

net.jpg (77682 bytes)

We hebben altijd ons SCHRIJFGERIEF EN LESMATERIAAL bij, zodat we niets moeten lenen van onze klasgenoten. Wie zijn/haar materieel niet bijheeft, schrijft de les eenmaal over. WIJ STOPPEN ONS LESMATERIAAL IN EEN STEVIGE RUGZAK OF SCHOUDERTAS.

agenda.jpg (50450 bytes) We houden onze AGENDA goed bij en brengen hem dagelijks mee naar school. Het is een officieel document, dat dagelijks door onze ouders wordt nagezien en wekelijks ondertekend. Elk rapport laten wij door de ouders ondertekenen en bezorgen wij binnen de week terug aan de klasleraar.

We verzorgen onze NOTITIES, mappen, schriften en boeken.

Taken en inhaallessen vergeten we niet. Het al dan niet bijwonen van inhaallessen kan een rol spelen bij de eindevaluatie.

Wie verhinderd geweest is om een huistaak te maken of een les te leren, deelt dit voor de les aan de leerkracht mee en legt een schriftelijke verklaring van de ouders voor. De taak, die niet gemaakt werd, moet later uitgevoerd worden.

1630.jpg (65807 bytes) Na afloop van de lessen verlaten we ONMIDDELLIJK de school. We blijven zeker niet rondhangen in de omgeving van de school. Zoniet is de schoolverzekering niet van toepassing.
gsm.jpg (68790 bytes) We houden de lokalen en de toiletten netjes. De school is niet verantwoordelijk voor stoffelijke schade aan kleren, fiets, … en diefstal.